Breaking News

Reply To: หางานตรงสายที่เรียนยากแค่ไหน

#1051 Reply

Admin
Keymaster

การสมัครงานที่นี่มีขั้นตอนอย่างน้อย 3 ขั้นครับ ได้แก่ ยื่น resume, สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ และสัมภาษณ์ที่บริษัท งานเภสัชที่นี่จะอยู่ตามร้านขายของ เช่น london drugs, shopper drug mart, save on foods เป็นต้น ลองเข้าเวปของบริษัทพวกนี้แล้วสมัครตรงเลยครับ ถ้าจะทำบริษัทอื่นลองหาจาก internet เช่น http://www.workbc.ca/Jobs/JobSeekers/SearchResults.aspx หรือใช้บริการ recruiter ซึ่งเค้าจะช่วยหางานให้เรา

ขั้นแรกควรปรับ resume ให้เหมาะสมกับงานที่สมัครในแต่ละครั้งครับ เพื่อทำให้บริษัทโทรมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ไม่ควรใช้ resume แบบเดียวยื่นสมัครทุกบริษัทครับ

การสมัครงานที่นี่ทีนี้มันขึ้นกับหลายๆอย่างครับ

  • ความสามารถภาษาอังกฤษ
  • ควรพักอยู่ใน Vancouver และควรมี work permit (ทำให้บริษัทไม่ต้องยื่นขอ work permit ให้ แต่ถ้าบริษ้ทเค้าอยากให้คุณทำงานด้วย เค้าจะขอ work permit ให้เลย)
  • ควรจบการศึกษาใน Canada, USA หรือประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก
  • ความสามารถหรือประวัติการทำงานที่สอดคล้องกับงานที่สมัคร ถ้ามีประวัติการทำงานที่ Canada จะมีโอกาสได้งานเพิ่มขึ้น
  • ต้องเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์ทุกครั้ง
  • โชค