Breaking News

Reply To: สอบถามเรียนภาษาที่ แวนคูเวอร์ ครับ

#4320 Reply

Admin
Keymaster
  • Kaplan ก็เป็นสถาบันที่มีสาขาในหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทย พี่เคยเรียน TOEFL และ GRE ที่ Kaplan ไทยก็โอเคนะครับ ที่ Vancouver ยังไม่เคยเจอคนไทยมาเรียนที่นี่ แต่คิดว่าชื่อเสียงและคุณภาพการเรียนการสอนของ Kaplan น่าจะเชื่อถือได้ ส่วนโรงเรียนอื่นที่มีน้องคนไทยเรียนแล้วบอกว่าคุณภาพการเรียนการสอนดีกว่าโรงเรียนภาษาเอกชนคือที่ University of British Columbia ครับ
  • ถ้าหอพักนักเรียน จะมีอยู่ในบริเวณมหาลัยครับ โดยจะต้องเป็นนักเรียนของมหาลัยนั้นๆด้วย ราคาจะใกล้เคียงกับเช่า Apartment ข้างนอกครับ
  • ค่าใช้จ่ายลองอ่านที่ http://www.vancouverthai.com/2014/monthly-expenses
  • บริเวณที่ไม่ควรไปเดินตอนกลางคืนคือ Downtown Eastside หรือ East Hastings St.
  • พี่ๆเขียนเรื่องต่างๆที่ควรรู้ไว้ให้บนเว็บแล้วครับ ลองหาอ่านจากบนเว็บดู ถ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติม ก็ถามได้ที่ Webboard ได้ครับ