Breaking News

Reply To: ขอคำแนะนำเรื่อง Public Transit ในแวนคูเวอร์

#3173 Reply

Admin
Keymaster

เข้าใจถูกแล้วครับ ตั๋วหนึ่งใบใช้ขึ้นรถเมล์และรถไฟฟ้ากี่ครั้งก็ได้ภายใน 90 นาที ตอนใช้ครั้งแรกก็เอาตั๋วสอดเข้าเครื่องเพื่อบันทึกเวลาหมดอายุที่หลังตั๋ว สำหรับครั้งต่อไปก็เอาตั๋วสอดเข้าเครื่องเพื่อ Validate เวลาหมดอายุครับ

ไปสนามบินถือเป็น 2 Zones ครับ ดังนั้นควรเอาตั๋วไปเพิ่มเงินเป็น 2 Zones ที่เครื่องจำหน่ายตั๋วที่สถานีก่อนขึ้นรถไฟครับ