Breaking News

Reply To: สอบถามเรื่องเอกสารประกอบการขอ PR อีกครั้งค่ะ

#2842 Reply

Admin
Keymaster

อย่าลืมเช็คข้อมูลอีกรอบด้วยตัวเองได้ที่เว็บของ Canada นะครับ
http://www.cic.gc.ca/english/index.asp