Breaking News

Reply To: อยากเรียนทันตแพทย์เฉพาะทาง

#2261 Reply

Sai
Moderator

อ้างอิงจาก UBC นะคะ ทั้งสองสาขารับนร.ต่างชาติโดยไม่ต้องเป็น PR ค่ะ แต่จะเป็นโปรแกรมโทควบคลินิกหรือเอกควบคลินิก ดังนั้นถ้ามีประสบการณ์การทำงานและการทำวิจัยมาบ้างก็จะดีค่ะ แต่ละโปรแกรมจะรับนร.สี่คนและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นนร.ต่างชาติ จะเห็นว่าการอแข่งขันค่อนข้างสูงนะคะ

ดังนั้นเราต้องเตรียมตัวทั้งเกรดช่วงเรียน undergraduate คะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฎษ การตอบคำถามในใบสมัคร และ reference letter ให้ดีค่ะ

อย่างไรก็ดีพี่แนะนำว่าหาตัวเองให้เจอจริงๆว่าชอบอะไรอยากเรียนด้านไหนแล้วเตรียมตัวให้พร้อมตาม requirement แต่ละสาขาดีกว่านะคะ เพราะถ้าเตรียมตัวหลายๆสาขาพร้อมกันจะเหนื่อยมาก

ขอให้โชคดีนะคะ