Breaking News

Reply To: เรียนต่อด้านถ่ายภาพ และทำงาน ในแคนนาดา

#1877 Reply

Admin
Keymaster

ส่วนใหญ่คนที่มา Work and Study จะทำงานร้านอาหารครับ เนื่องจากค่าครองชีพที่ Vancouver สูง และภาษี 12 % (ยกเว้นบางอย่าง เช่น อาหารที่ยังไม่ปรุง) ถ้ามีงบประมาณจำกัด ก็ควรหางานทำครับ

ถ้าอยากทำงานด้านอื่น ต้องตั้งใจและเตรียมตัวหางานให้ดีๆครับ