Home / Immigration / อัพเดทเรื่องเกี่ยวกับการสมัคร Express Entry และบัตร PR

อัพเดทเรื่องเกี่ยวกับการสมัคร Express Entry และบัตร PR

สรุปผลจากการประชุมระหว่างทนายความด้าน Immigration และหน่วยงาน IRCC (Immigration, Refugees, and Citizenship Canada) ที่เมือง Ottawa เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 มีดังนี้
A meeting was conducted in Ottawa on February 24, 2016 between immigration lawyers and representatives from IRCC (Immigration, Refugees, and Citizenship Canada).  The following is a summary of main points discussed:

การสมัคร Express Entry

 • เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 IRCC จะให้ CEC เป็นตัวเลือกแรกแทนที่ FSW เมื่อสมัคร Express Entry โดยวิธีนี้จะสะดวกในการดำเนินการมากกว่าเดิม
 • Immigration Lawyers have been advocating for several months that when an invitation is sent to an applicant, he/she should have the option to choose their application stream instead of being automatically allotted into the FSW, CEC and then FST; Beginning in March 2016, IRCC will be offering CEC as the first choice when applying through express entry in lieu of FSW. It is both easier for them to process and easier for people. This is a positive outcome resulting from our previous consultations.
 • IRCC กำลังพิจารณาทางที่จะช่วยให้คนที่ได้รับการยกเว้น LMIA ได้รับคะแนนเพิ่ม วิธีที่เป็นไปได้คืออาจให้คะแนนโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ดังนี้
  1. อาชีพหรือ National Occupational Classification (NOC)
  2. การได้รับการจ้างงานจากผู้จ้างใน Canada
  3. จำนวนปีของการทำงานใน Canada
 • Immigration lawyers reiterated its concerns with regards to the point allocation of LMIA-exempt workers under express entry. IRCC is studying various scenarios to allocate points to applicants who are LMIA-exempt. It is a work in progress. Possible scenarios (among others) include allocating points based on a list of occupations or NOC codes, an offer of employment from a Canadian employer, the number of years of employment in Canada, etc. IRCC will communicate with us when a final decision on this issue has been reached.
 • มีอย่างน้อย 50% ของผู้สมัคร Express Entry ยื่นเอกสารไม่ครบ ส่วนอัตราที่ผู้สมัครโดนปฏิเสธนั้นต่ำกว่า 50%
 • IRCC informed us that while at least 50% of express entry submissions are incomplete, the actual rejection rate is lower than 50%. They are of the view they are giving many “chances” to applicants.

บัตร Permanent Resident (PR)

 • IRCC กำลังหาทางลดระยะเวลาการขอบัตร PR ใหม่
 • IRCC informed us that they are working hard and reducing processing delays for new PR cards, but that the benefit has not yet been completely realized;They are still looking at ways of decreasing processing times, including a possible residence calculator and better forms. In the short term, more resources will likely be deployed and they confirmed that this government is very focused on shortening processing times across all IRCC business lines.
 • For first-time card holders, the current IRCC standard is 60 days and their sense is that they are meeting this. Their proposal for individuals requiring immediate travel is to obtain a travel document. IRCC is advising visa posts to facilitate and (in particular) consider issuing multiple-entry travel documents for persons having to travel frequently.

สำหรับคนที่สนใจสมัคร Express Entry หรือ Permanent Resident (PR) สามารถติดต่อทนายคนไทยใน Canada ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้าน Immigration ได้ที่ [email protected]

 

About Katrina Sriranpong

Katrina Sriranpong, B.A., LL.B. (Hon) Immigration Lawyer. Member of the Law Society of British Columbia and Alberta บทความและรูปภาพบน www.vancouverthai.com อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ [email protected]

Check Also

Thai immigration lawyer in Canada ทนายคนไทยใน Canada

ทนายคนไทยใน Canada ให้บริการด้าน Immigration ต่างๆ เช่น Permanent Residence, Work permit