Home / แคนาดา / สมัคร US visa สำหรับนักท่องเที่ยว (Apply US visa for Tourists)

สมัคร US visa สำหรับนักท่องเที่ยว (Apply US visa for Tourists)

ขั้นตอนการสมัคร US visa (Tourism) สำหรับคนที่อยู่ประเทศ Canada เท่านั้น ส่วนคนที่อยู่ประเทศอื่นอาจมีบางข้อที่แตกต่างกัน

 1. กรอกแบบฟอร์ม Online สำหรับ Nonimmigrant visa (DS-160) เป็นภาษาอังกฤษที่ ceac.state.gov/genniv โดยในขั้นตอนแรกจะต้องเลือกสถานที่ที่จะสมัคร Visa แล้วกดปุ่ม Start an application
 2. ระบบจะแสดงหมายเลขใบสมัคร (Application ID) และให้เราระบุ Security question ไว้ใช้สำหรับกลับมาใช้ระบบอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม Continue
 3.  ระบบจะให้กรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ดังนี้
  • Personal 1: ชื่อ นามสกุล เพศ สถานะการสมรส วันเดือนปีและสถานที่เกิด
  • Personal 2: สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (Natinal Identification Number) ส่วน US Social Security Number และ US Taxpayer ID Number ถ้าไม่มีให้เลือก Does Not Apply
  • Address and Phone: ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
  • Passport: รายละเอียดต่างๆของ Passport
  • Travel: ถ้าขอ Visitor visa เพื่อมาเที่ยว US ให้เลือก Purpose of Trip เป็น TEMP. BUSINESS PLEASURE VISITOR (B) ส่วน Specify ให้เลือก TOURISM/MEDICAL TREATMENT (B2) และกรอกรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการมาเที่ยวที่ US
  • Travel Companions: ถ้ามาเที่ยวพร้อมกับคนอื่น ให้ระบุชื่อ นามสกุล และความสัมพันธ์
  • Previous US Travel: รายละเอียดการมาเที่ยว US ในครั้งก่อน
  • US Contact: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่และความสัมพันธ์ของคนที่อยู่ใน US สำหรับใช้ยืนยันตัวตนในกรณีที่จำเป็น
  • Family: ชื่อ นามสกุล และวันเกิดของพ่อ แม่ และคู่สมรสของเรา
  • Work / Education / Training: รายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน การศึกษา หรือการอบรม ถ้าเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาให้ระบุชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์
  • Security and Background: ตอบคำถาม Yes/No 25 ข้อ
 4. Upload รูปถ่ายสีที่ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน (อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ที่ travel.state.gov/content/visas/english/general/photos.html#nonimmigrant)
  • Minimum dimensions are 600 x 600 pixels
  • Maximum dimensions are 1200 x 1200 pixels
  • 24 bits per pixel in sRGB color space
  • JPEG file format
  • The file size must be less than or equal to 240 kB (Kilobytes)
 5. ระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้งก่อนที่จะส่งฟอร์มแบบ Online ถ้าข้อมูลถูกต้องและต้องการส่งฟอร์มให้กรอกหมายเลข Passport และรหัสที่แสดงบนเว็บ แล้วกดปุ่ม Sign and Submit Application
 6. พิมพ์หมายเลขยืนยัน (Barcode) เมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS-160 เรียบร้อยแล้ว
 7. สำหรับคนที่สมัครจากประเทศ Canada ให้ Create account ที่ usvisa-info.com/en-ca/selfservice/login เพื่อใช้สำหรับจ่ายเงินค่าสมัคร Visa
 8. จ่ายเงินค่าสมัคร Visa $160 สำหรับ Nonimmigrant visa (B1/B2) (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ usvisa-info.com/en-ca/selfservice/us_fee_payment_options) โดยสามารถใช้บัตรเครดิต Visa, MasterCard, American Express จ่ายเงิน Online ได้
 9. นัดวันเวลาสัมภาษณ์และวิธีการรับ Passport (ระบุสาขา Loomis หากต้องการไปรับ Visa ด้วยตัวเอง) ได้ที่ usvisa-info.com (ใช้ Login ที่สมัครไว้ในข้อ 7) โดยสถานกงสุลจะอยู่ที่ 1075 W Pender St, Vancouver, BC
 10. เมื่อถึงวันสัมภาษณ์ให้นำ Passport, รูปถ่าย, Confirmation page, หมายเลขแบบใบสมัคร (Application ID) ในข้อ 2 และเอกสารอ้างอิงต่างๆไปด้วย
 11. ถ้า Visa ผ่านและอยากได้เร็ว ให้ไปรับด้วยตัวเองพร้อมบัตร ID ได้ที่ Loomis Express สาขาที่เลือกไว้ตอนนัดสัมภาษณ์ Visa โดยส่วนใหญ่แล้วจะไปรับเองที่ Loomis Express สาขา Richmond อยู่ก่อนถึงสนามบิน Vancouver
 12. ตอนนี้มีสาขาให้ไปรับใกล้ขึ้นเช่น

VANCOUVER D PO

2405 PINE ST
VANCOUVER, BC, V6J3E0

สามารถติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจ ได้ที่ www.facebook.com/vancouverthai หรือเว็บบอร์ดคนไทยในแคนาดา http://forum.vancouverthai.com

Copyright. All Rights Reserved. Updated April 19, 2016

About Admin

บทความและรูปภาพบน www.vancouverthai.com อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558 ไม่อนุญาตให้นำไปใช้หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต กรุณาติดต่อ [email protected]

Check Also

ประกาศขายร้านอาหารไทย Thai restaurant for sale in beautiful Nelson, BC

ประกาศขายร้านอาหารไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในเมือง Nelson รัฐ British Columbia ร้านอาหารไทยแห่งนี้บริหารจัดการโดยธุรกิจครอบครัวของเจ้าของร้าน ซึ่งได้รับการยอมรับจากคนในเมืองและมีลูกค้าประจำมากมาย